Månadens problem
februari 201
2

problem från tidigare århundraden

Uppg.1: Guldmynten
En tjuv stal en säck med guldmynt i ett slott. För att komma ut ur slottet måste han passera tre vakter. Den första mutade han genom att ge vakten hälften av guldmynten. Vakten gav dock tillbaka 100 guldmynt av ren medkänsla. Den andra vakten fick hälften av tjuvens pengar men gav sedan tillbaka 50 guldmynt. Den tredje vakten fick hälften av pengarna men gav sedan tillbaka 25 guldmynt.
Tjuven hade då 100 guldmynt kvar.  Hur många mynt hade han från början?
(Rechenbuch, 1514)

Uppg. 2: Arvsskiftet
En fader efterlämnade ett testamente enligt hvilket det äldsta barnet
skulle erhålla 1100 riksdaler och 1/9 af återstoden; det andra 2200 och 1/9 af återstoden; det tredje 3300 och 1/9 af återstoden; det fjerde 4400 och 1/9 af återstoden osv.
Efter arfvets delning hade alla barn fått lika mycket.
Huru stor var förmögenheten, emellan huru många arftagare deltes den och huru mycket erhöll var och en?
(Räknekonstens under, 1852)
Du kan maila din lösning till mig

Lösning     Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledning:
Gör om "minustecknet" till ett tecken som ger ett annat räknesätt.

Tillbaka