Månadens problem
februari 2010

med alla medel

Lätt:  
Jenny har fem lappar. På varje lapp står det ett tal. Om hon tar bort lappen med det minsta talet, blir medelvärdet av de andra talen 12. Tar hon däremot bort lappen med det största talet, blir medelvärdet 9.
Hur stor är differensen mellan det största och minsta talet?
 
Medel: 
Medelåldern för en grupp personer är 31 år. Medelåldern för kvinnorna i gruppen är 25 år. Männens medelålder är 35 år. Hur många procent av gruppen utgör männen?
(Högstadiets matematiktävling 1993)
 
Svår: 
Tio personer sitter runt ett bord. De väljer var sitt heltal. Varje person beräknar sedan medelvärdet av de tal, som de två bordsgrannarna har valt och skriver upp detta värde på en lapp.
På lapparna står följande tal (se fig. till höger).
a) Vad blir summan av de tal som de tio personerna har valt?
b) Vilket tal valde den person som har en sexa på sin lapp?
(Högstadiets matematiktävling 1990)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt