Månadens problem
februari 2008

det var bättre förr!? Del 1

Den här gången har jag hämtat problemen från
Bengt Lindvall: Övningsexempel i matematik för realgymnasiet, R I3 (1944).
Hur många av dagens elever i årskurs 1 på gymnasiet skulle klara de här uppgifterna? (Dessutom finns det betydligt svårare uppgifter i exempelsamlingen.)
Ex. 1:
Tre positiva heltal (naturliga tal) är så beskaffade, att om vart och ett multipliceras med de två övrigas summa, får man produkterna 120, 133 och 169.
Bestäm talen.
Ex. 2:
En ångbåt går uppför en flod och tillbaka igen på 11 timmar, då strömmens hastighet är 5 km/h. Vid ett annat tillfälle, då strömmens hastighet var 7,5 km/h, behövde ångbåten för samma väg 12 timmar. Beräkna båtens hastighet i lugnt vatten.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Bengt B. har skickat en korrekt lösning.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt