Månadens problem
december 2019

 

 tågresan

Tomten sitter redan på tåget, när en av tomtenissarna ringer.
"Var sitter du?" frågar tomtenissen.
"I den femte vagnen" säger tomten.

Tomten menade den femte vagnen framifrån, men tomtenissen trodde att det var den femte vagnen bakifrån. Hur många vagnar måste tåget ha för att tomtenissen ska komma till vagnen med tomten?

 ljusstakarna

Tomtnissarna fick order om att placera ut sjuarmade och femarmade ljusstakar men förväxlade antalen för de båda typerna av ljusstakar.
När tomtefar sedan inspekterade, kunde han konstatera att det sammanlagda antalet glödlampor i ljusstakarna var 12 färre jämfört med att tomtenissarna följt hans order.
Dessutom visade det sig att sammanlagda antalet glödlampor i de sjuarmade ljusstakarna var lika stort som i de femarmade ljusstakarna.
Vilken order hade tomtefar gett till tomtenissarna?

 vedklamparna

En gammal man brukade leverera ved till tomten.
För att göra buntar av standardstorlek, använde han ett rep, som han virade runt en packe med vedklampar.
Vid ett tillfälle ville tomten ha dubbelt så mycket ved som i en standard bunt. Den gamle mannen band då ett rep som var en och halv gånger så långt som det vanliga runt vedklamparna i den större bunten.
Tomten var inte hemma så en av tomtenissarna tog emot veden. Han protesterade dock eftersom han ansåg att bunten med ved var alldeles för liten.
"Vi ska ju ha dubbelt så mycket ved, så därför skulle du ha använt dubbelt så långt rep som det vanliga repet", sa tomtenissen.
Hade tomtenissen rätt?
 

Julklapparna

Tomtenissarna får till uppgift att slå in två högar med julklappar, den ena med dubbelt så många julklappar som den andra.
Alla tomtenissarna börjar med den större högen (A). Efter halva dagen går halva antalet tomtenissar över till den mindre högen (B), men lyckas inte bli klara med julklapparna där den dagen.  Återstoden av den mindre högen (B) tog det en dag för en tomtenisse att bli klar med.
De tomtenissar som stannade kvar vid den större högen (A) blev klara med den under första dagen.
Hur många tomtenissar deltog i detta arbete?
(Vi antar att det tar lika lång tid att slå in vart och ett av paketen)
 

Lådan

Tomtenissarnas slutprov i metallslöjden såg ut så här:
Varje tomtenisse fick en kvadratisk plåt med måtten 12 dm x 12 dm. Av den skulle tillverkas en låda, som rymde 100 liter. I uppgiften ingick också att lådans vikt skulle vara så liten som möjligt. Vilka mått hade lådan då?
 
Du kan skicka dina lösningar till mig   
Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

Lösning     Tillbaka till Klurigt