Månadens problem
december 2013 

julgranarna

   
De fem julgranarna har var sin stjärna i toppen. Av bilden framgår att stjärnorna från vänster till höger är blå, violett, orange, röd och gul. Varje träd är dekorerad med ljus i tre olika färger. Ingen julgran har ljus i samma färg som stjärnan i toppen.
Tre träd har blå lampor, tre träd har violetta lampor, tre träd har orange lampor, tre träd har röda lampor och tre träd har gula lampor.
Trädet med en gul stjärna har inga röda lampor. Trädet med en violett stjärna har inga orange ljus. Trädet med röd stjärna har inga violetta ljus.
Vilka färger har ljusen på de fem julgranarna?

Julgranskulorna

Bilden visar hur tomtenissarna har placerat ut 15 julgranskulor.
I bottenlagret har de placerat fem kulor, numrerade 1, 2, 3, 4 och 5.
I nästa lager ska de placera kulor med nummer enligt följande regel:
Numret på en kula är lika med summan av numren på de två närmaste kulorna i lagret närmast under.
Ex.:

a) I vilken ordning ska kulorna 1, 2, 3, 4 och 5 placeras för att kulan i toppen ska få så högt nummer som möjligt?
b) Vilket är det högsta tänkbara numret?

tomtenissarna

Vid ett runt bord satt några tomtenissar. En del av dem talade alltid sanning, medan de andra alltid ljög. Varje tomtenisse sade om sina bordsgrannar: De är lögnare!
En av tomtenissarna sade: Idag är vi tretton tomtenissar vid bordet.
- Nej, där har du fel, sade en annan tomtenisse. Vi är ju fjorton stycken!
Vem var det som hade rätt?

Julklapparna

Alla julklappar med en viss färg på omslagspapperet motsvarar samma värde.
Tomtenissarna får byta sina paket mot paket med andra omslagspapper om värdet är detsamma.
Tomtenissen Albin vill byta ut sitt paket med grönt omslagspapper mot paket med gult omslagspapper?
Hur många gula paket får han då?

Skicka din lösning till mig 

Lösning
     Tillbaka till Klurigt