Månadens problem
december 2012 

registreringsnumret

- Ett märkligt registreringsnummer, som jag har fått till min nya släde, muttrade tomtefar.
Om jag kodar om bokstäverna till siffror i det romerska talsystemet, får jag samma tal som de tre siffrorna bildar.
- Men  då finns det väl flera registreringsnummer, som uppfyller det villkoret, sade tomtemor.
- Det stämmer, sade tomtefar.
Men om man delar upp det "sexsiffriga talet" i primtalsfaktorer, finns det sex på varandra följande primtal bland dessa faktorer.
- Det finns väl fortfarande mer än ett tänkbart registreringsnummer, sade tomtemor.
- Ja, men dessutom förekommer den minsta primtalsfaktorn tre gånger.
- Ja, då vet jag vilket det nya registreringsnumret är, sade tomtemor.
 
Hur resonerade tomtemor?

produkt och summa

Tomtefar kallade till sig sina smartaste tomtenissar, Adam och Bengt.
Tomtefar: Jag tänker på två heltal, som vart och ett är större än 1 men mindre än 10.
Adam får en lapp, där produkten av talen står, medan Bengt får en lapp, där summan av talen finns nedskriven.
Bengt tittar på sin lapp och ser att summan är 8.
Bengt: Jag vet inte vilka talen är.
Adam: Men jag vet vilka talen är.
Bengt: Nu vet jag också vilka talen är.

Kan du också räkna ut vilka tal tomtefar tänkte på?  

julklapparna

Tomtenissarna håller just på att packa julklapparna i snygga paket.
Det totala antalet julklappar är ett femsiffrigt tal, där varje siffra 1 till 5 används exakt en gång.
Om man stryker den sista siffran i det ursprungliga talet får man ett nytt tal som är delbart med 4.
Om man stryker de två sista siffrorna i det ursprungliga talet får man ett nytt tal som är delbart med 3.
Om man stryker de tre sista siffrorna i det ursprungliga talet får man ett nytt tal som är delbart med 7.

Hur många julklappar packar tomtenissarna?

tomtenissarna

- Idag ska vi börja dagens arbete med lite matematik, sade tomtefar.
Tomtefar skrev upp ett tal (x) mellan 1 och 50 000 i snön.
- Det gäller nu för er att hitta vilka tal som talet x är jämnt delbart med.
Tomtenisse nr 1: x är delbart med 2
Tomtenisse nr 2: x är delbart med 3
Tomtenisse nr 3: x är delbart med 4
......
Tomtenisse nr 12: x är delbart med 13.

- Ack, ack, ack, sa tomtefar bekymrat. Man skulle ju kunna tro att ni går i den svenska skolan. Två av er, som dessutom står bredvid varandra, har räknat fel.

a) Vilka tomtenissar hade räknat fel?
b) Vilket tal hade tomtefar skrivit upp? 

Skicka din lösning till mig 

Lösning
     Tillbaka till Klurigt