Babylonisk matematik

Babylonierna använde ett positionssystem med basen 60. Det påverkas oss än idag, eftersom vi delar in en timme i 60 minuter och 602 sekunder = 3600 sekunder, och låter ett varv i cirkeln motsvara 360o (6 . 60)

På en gammal babylonisk lertavla finns den här kilskriften, som transkriberat till vårt skrivsätt blir 1  24  51  10
För att underlätta beräkningen låter jag semikolon avskilja heltalet 1 och kommatecknen bråkdelar av heltalet 1, där positionen avgör hur värdet av resp. tal (24, 51 och 10) ska beräknas.
a) Vilket tal har babylonierna skrivit på tavlan?
b) Hur många decimaler är identiska med det värde som vi använder?


Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Pelle P. har löst uppgiften.

Lösning           Tillbaka