Babylonisk matematik

Svar:
Babylonierna beräknade ett korrekt närmevärde för med fem decimalers noggrannhet!
Lösning:
Värdet av de fyra talen blir
1 . 600 + 24 . 60-1 + 51 . 60-2 + 10 . 60-3 =
= 1, 414 212 963

De flesta vet nog att ≈ 1,414
Ett noggrannare närmevärdevärde på
är 1,414 213 562.
Babylonierna hade alltså ett närmevärde för
där de fem första decimalerna var korrekta!
Babyloniernas matematikkunskaper var tidigt mycket högre än egyptiernas och grekernas.
Ett exempel: Pythagoras levde på 500-talet före Kristus.
Enligt professor Asger Aaboe i boken "Antikens matematik" använde babylonierna den sats, som sedan fick namn efter Pythagoras, 1500 år tidigare!