Månadens problem
augusti 2021

Problem för hängmattan och badstranden   del 2    

geometrisk formel

Vilken geometrisk formel skulle vi kunna få fram med hjälp av den här figuren?
 
 

KUl matematik

Vilka tresifffriga tal KUL uppfyller ekvationen

Parallelltrapetset 

I ett likbent parallelltrapets är en av de parallella sidorna 12 cm och summan av de övriga sidorna 24 cm.
Hur långa är de okända sidorna, när trapetsets area är så stor som möjligt?

lackeringen

Isabelle började lackera sin leksakshelikopter mellan kl. 9.00 och 10.00.
När hon var klar mellan kl. 10.00 och 11.00, hade minutvisaren och timvisaren bytt plats jämfört med när hon började lackera.
Hur lång tid tog lackeringen? Avrunda svaret till hela minuter.
 

  Kortspelet

Adam och Bianca spelar ett kortspel. Adam har sex kort, 2 från Röda familjen, 2 från Brillfamiljen och 2 från Kungafamiljen.
Bianca har fyra kort, 2 från Rosa familjen och 2 från Muntra familjen.
Adam och Bianca turas om att slumpmässigt lägga ut ett kort. Kortet ligger sedan kvar på bordet under återstoden av spelet.
Adam börjar.
Den spelare, som först har lagt ut 2 kort från samma familj, vinner.
Beräkna sannolikheten att Adam vinner.
 
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

Lösning     Tillbaka till Klurigt