Månadens problem
augusti 2020

Problem för hängmattan och badstranden   del 2    
Uppg. 1:
Ett tåg bestod av fem vagnar. I varje vagn fanns det minst en passagerare.
Två passagerare kallas "grannar", om de sitter i samma vagn eller i vagnarna närmast intill varandra. Varje passagerare hade fem alternativt tio grannar.
a) Hur många passagerare fanns det på tåget?
b) Hur många passagerare satt i den mellersta vagnen?
 
Uppg. 2:
Talet x = 999...999 består av 999 st nior.
Hur stor är siffersumman i talet x2
Uppg. 3:
Triangeln ABC är rätvinklig. Punkten M på sidan BC är medelpunkt för en cirkel med BC som diameter.
Cirkeln skär sidan AC i punkten P.
Tangenten till cirkeln i punkten P skär sidan AB i punkten Q.
Bevisa att QM är parallell med AC.
Uppg. 4:
Det största av nio på varandra följande heltal är 2020. Dessa nio heltal är placerade i cirklarna till höger.
Summan av de tre heltalen längs var och en av de fyra linjerna är densamma. Vilket tal ska stå i den gula cirkeln, om summan ska vara så liten som möjligt?
 
Uppg. 5:
I figuren till höger är arean av triangeln ABC 1 a.e.
I parallelltrapetset DEFG är DE parallell med BC, EF parallell med AB och DG parallell med AC.
Bestäm den maximala arean av parallelltrapetset DEFG!

 

 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Pelle P. har skickat lösningar.

Lösning     Tillbaka till Klurigt