Månadens problem
augusti 2018

Problem för hängmattan och badstranden   del 1     
Uppg. 1:
På ett kvadratformigt golv bildar blå och vita plattor det mönster som figuren visar.
Vad är förhållandet mellan antalet blå och vita plattor, om vi inte tar hänsyn till att det utmed väggarna finns plattor, som har delats
 
Uppg. 2:

ABC är ett tresiffrigt tal och BC är ett tvåsiffrigt tal.

Beräkna A, B och C.
Uppg. 3:

I mitten av figuren finns en regelbunden femhörning.
Den omges av kvadrater och trianglar.

a) Hur stor är vinkeln v?

b) Hela figuren är en tiohörning.
    Är den regelbunden?
 

Uppg. 4:
I rutmönstret till höger ska talen 1 - 25 placeras så att varje tal förutom 1 och 2 är summan av två av sina grannar.
Två tal är grannar om deras rutor har en sida eller ett hörn gemensamt.
a) Vilket tal ska man ersätta x med?
b) Vilket tal ska man ersätta y med?
 

 

Uppg. 5:
Gary och David spelar ett spel, där båda har lika stor chans att vinna.
Den som först har vunnit 4 gånger blir mästare.
Gary vinner de två första gångerna.
Hur stor är sannolikheten att David ändå blir mästare?
 
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P., Birger J. och Bengt B. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt