Månadens problem
augusti 2005

Kvadraterna

Månadens problem (tre olika svårighetsgrader)
Lätt

Kvadratens sida är 16 cm.
Hur lång är var och en av sträckorna x?
Medel: 

Från punkten P i en kvadrat dras räta linjer till kvadratens hörn. Areorna av de trianglar som bildas förhåller sig som 1:2:3:4.
Visa att två av trianglarna är likbenta!

 
Svår:
Beräkna arean av det gula ("kvadratliknande") området!

 

Bengt B. har skickat en intressant lösning till den "svåra" uppgiften!

 Lösning     Tillbaka till Klurigt