Månadens problem
april 20
24

 koden

Under andra världskriget, när tyskarna ockuperade Frankrike, hade tyskarna hemliga möten på ett hotell i Paris. Endast de som angav rätt svar på portierns kodord fick komma in. För säkerhet skull byttes den franska portiern ut mot en tysk.
Michel, en ung fransman, beslöt sig för att försöka lista ut tyskarnas kodsystem.
Han gömde sig bakom en pelare och lyssnade noga till konversationen mellan portiern och tyskarna som kom.
Portiern: Achtundzwanzig
Tysk nr 1: Vierzehn           Tysken fick komma in.
Portiern: Acht
Tysk nr 2: Vier                  Tysken fick komma in.
Portiern: Sechzehn
Tysk nr 3: Acht                 Tysken fick komma in.
Nu var Michel säker på att han knäckt koden, så han gick snabbt fram till portiern.
Portiern: Vierzehn
Michel: Sieben
Här kommer du inte in, vrålade portiern. Han tog tag i kragen på Michel och kastade ut honom på gatan.
Vad skulle Michel ha svarat?

Tips:
Det finns en viss matematisk anknytning till det rätta svaret, men inte på det sättet som Michel trodde.

 

  sex tal

Sex olika, positiva heltal står i en rad.
Följande regel gäller för de fem första talen: Summan av talet och det dubbla värdet av nästföljande tal är 72.
Bestäm de de sex talen

 

hur långt är Tåget? 

Adam och Bella står på en järnvägsstation med ryggarna mot varandra.
Ett tåg börjar rulla och när loket når Adam och Bella, börjar båda gå lika stor och  konstant hastighet. Adam går i tågets färdriktning och Bella i motsatt riktning.
När Bella har gått 30 m, har hela tåget passerat Bella.
Alfred har gått 40 m, när tåget har passerat honom.
Hur långt är tåget?
 

rektanglarna  

Är arean av den streckade rektangeln större eller mindre eller lika stor som arean av den heldragna rektangeln?

DEN blå triangeln

Rektangeln är uppdelad i trianglar.
Den orangea triangeln är 54 cm2 och den gula triangeln är 24 cm2.
Beräkna arean av den blå triangeln.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)
 
Staffan R. har skickat lösningar.

Lösning        Tillbaka