Månadens problem
april 20
23

2023 - ett märkligt år?


Fyll i de exponenter som saknas i figuren ovan.
Extrauppgift:
a) Hur många gånger har detta vackra samband inträffat för andra årtal?
b) När inträffar detta samband nästa gång?     
Programmering är en godkänd metod för extrauppgiften.

 

 EN GaMMAL GODING (ÄGG)

En gammal goding av Sam Loyd:
"Jag köpte ägg i livsmedelsbutiken och betalade 12 cent" sade mr Thomson, "men innan jag lämnade affären, övertalade jag handlaren att ge mig två extra ägg, eftersom äggen var så små."
Därigenom kostade alla äggen tillsammans precis 1 cent mindre per dussin än de skulle ha kostat.
Hur många ägg hade mr Thomson när han lämnade affären?

 

den indiska bärstolen

Ett problem publicerat i Indien 850 e. Kr.:
Tjugo man anställdes för att bära en stor bärstol mellan två orter på ett avstånd av 2 yojana (1 yojana ≈ 65 km).
Lönen för detta arbete, 720 dinaras, skulle fördelas jämnt mellan männen.
Två av männen föll och avbröt arbetet efter en halv yojana och ytterligare två slutade efter nästa halva yojana.
Fem män till avbröt arbetet efter hälften av återstående vägen.
Hur bör 720 dinaras fördelas mellan männen?
 

   FINN FEM TAL

Fem olika heltal, som adderas parvis, ger följande tio summor:
7, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 26 och 28.
Visa villka dessa fem heltal är.


medelproportional

Punkterna A (5,0) och B (-5,0) i ett koordinatsystem sammanbinds med punkten P på den räta linjen y = 4.
Låt medelproportionalen till sträckorna PA och PB vara en funktion av x-koordinaten för punkten P.
a) Vilket är medelproportionalens största värde i intervallet - 5 ≤ x ≤ 5?
b) Visa att triangeln APB är rätvinklig, då medelproportionalen har sitt minsta värde.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)
Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.
 

Lösning           Tillbaka