Månadens problem
april 20
21

snittet

 

ett tresiffrigt tal

Bestäm, utan att använda programmering, alla tresiffriga tal, som är kvadraten på det tal som bildas av de två sista siffrorna .
 

 rektangeln

Cirkeln skär rektangeln ABCD
i punkterna EFGH.
DE = 10 cm, EH = 16 cm
AF = 6 cm, BG = 4 cm

Beräkna längden av sträckan AB.

 

 

 guldtackorna

Shejk Abdullah hade ett antal guldtackor, alla med olika vikt, förvarade i tre kassaskåp.
Kassaskåp 1: Här låg de 24 lättaste guldtackorna.
Vikten motsvarade 45 % av alla guldtackornas totala vikt.
Kassaskåp 2: Här låg de 13 tyngsta guldtackorna.
Vikten motsvarade 26 % av alla guldtackornas totala vikt.
Kassaskåp 3: Här låg övriga guldtackor

Hur många guldtackor hade
Shejk Abdullah?
 

joggingturen

Ett fält har formen av en kvadrat med sidan 700 m.
Fältet består av en äng med bredden 300 m och en plöjd åker med bredden 400 m.
Professor Kalkyl springer 4 m/s på ängsmark och 3 m/s på plöjd mark.
Han startar i ena hörnet av fältet och springer till det diagonalt motsatta hörnet.
Efter en snabb kalkyl har han kommit fram till hur han ska springa för att komma fram till det diagonalt motsatt hörnet så snabbt som möjligt.
När professor Kalkyl startar, sätter han också på sin GPS-mätare.
Hur lång sträcka visar GPS-mätaren, när han kommer till det motsatta hörnet?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning           Tillbaka