Månadens problem
april 201
7

Uppgift 1:
På 1600-talet, när svenska soldater letade efter samernas silverskatter, grävdes en skatt ner i punkten A på en fjällplatå. Syftlinjerna till stenrösena i punkterna B och C bildar en rät vinkel.
På baksidan av ritningen beskrevs var de här rösena fanns.

Flera hundra år senare hittar Enok den här ritningen.
Vilket är det smartaste sättet för honom att minimera området där han ska söka efter skatten?

Anm.: När vi vandrade i Sarek 1972, berättade samen Jovva Spik om hur fruktansvärt grymma svenskarna hade varit, när det gällde att hitta samernas silver. För att få samen att berätta högg man upp två hål i isen på en sjö och drog sedan samen under isen mellan de två hålen.
 
Uppgift 2:
När Enok hade hittat silverskatten, kunde han konstatera, att
  • den sammanlagda längden av sträckorna AB, BC och CA var 96 m.
  • var och en av sträckorna var ett helt antal meter.

Beräkna längden av de tre sträckorna.

Staffan R. och Pelle P. har löst båda uppgifterna.
Christer E. har hittat lösningen till den andra uppgiften.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt