Månadens problem
april 2014

Cirkelträning

  Lätt:
Den inskrivna fyrhörningen har tre hörn på cirkelns omkrets och ett hörn i cirkelns medelpunkt.
Hur stor är vinkeln x, om vinkeln C är 130o?
 
Svår:
Diametern i den minsta cirkeln är 18 cm och i den största är den 32 cm.
Hur stor diameter har den mellersta cirkeln?
Christer E. har skickat in svar på första uppgiften.
Staffan R. har visat en fullständig lösning på den andra uppgiften.

Lösning     Tillbaka till Klurigt