Månadens problem
april 2007

De omkastade siffrorna

Månadens problem
Uppgift 1:
Om siffrorna kastas om i ett tvåsiffrigt tal, får man ett nytt tal som är 75% större än det första talet. Vilket tal utgick man ifrån?
Uppgift 2:
Vi utgår från ett tresiffrigt tal och bildar sedan ett nytt tal, genom att läsa det första talet baklänges. Subtrahera det mindre talet från det större talet.
Bevisa att differensen är delbar med talet 99.
Uppgift 3:
Vilket tvåsiffrigt tal blir en och en halv gånger så stort, om man kastar om siffrorna?
Ledning: Talsystemets bas är inte tio.
Källa: H. Hemme: Die Hölle der Zahlen
Bengt B. har skickat eleganta och pedagogiska lösningar.

Lösning     Tillbaka till Klurigt