Månadens problem
april 2006

 
  Kapplöpning

Johan och Patrik står med ryggarna mot varandra vid en järnvägslinje.
Just när framdelen av ett tåg passerar dem, springer båda med samma hastighet längs järnvägen fast i motsatt riktning i förhållande till varandra.
Johan springer i tågets riktning. När han sprungit 60 m, har tåget passerat honom helt och hållet.
Patrik hinner bara 40 m, när tåget har passerat honom helt och hållet.
Uppg. 1: Hur långt är tåget?
Uppg. 2: Beräkna förhållandet mellan tågets hastighet och Johans hastighet.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt