Klurigt

(”Den förtrollade dammen” och andra problem med kreativa lösningar.)
Syftet med den här webbplatsen är att öka intresset för matematik. Förhoppningsvis
kan de flesta hitta några problem med lämplig svårighetsgrad.
 

Jag har fått upprepade erbjudanden från diverse spelsajter att lägga in reklam på min hemsida. Det är dock inte aktuellt. De skolor som använder min hemsida kan vara säkra på att det inte finns någon olämplig reklam där!

Klurigt i matematikundervisningen.
Vi vet från enkätundersökningar att våra elever tycker att matematik är ett viktigt ämne, men vi känner också till att många elever anser att matematik är både svårt och tråkigt.
Det finns därför anledning att fråga sig hur dagens matematikundervisning fungerar.

Är det så att matematiken har blivit mera trivial, när vi satsar all vår energi på att se till att så många elever som möjligt lämnar grundskolan med godkänt betyg i matematik?

Finns det en risk att vi som lärare lägger ner för mycket energi på att lära eleverna ”standardlösningar” för att klara NP så att vi inte får tid till sådana uppgifter, som utmanar elevernas fantasi.

Eller annorlunda uttryckt:
Ägnar vi oss för mycket åt ”mängdträning”, när vi precis som i idrottssammanhang också behöver kvalitet i träningen?

Enligt min uppfattning måste varje matematiklektion innehålla problem, som stimulerar eleverna att hitta kreativa lösningar.

Under de första skolåren visar eleverna en spontan nyfikenhet, något som man ofta saknar, när eleverna blir äldre, men jag tror ändå att nyfikenheten hos elever på alla stadier kan väckas med ett intressant problem.

Lycka till med problemlösningen!
Alf Gunnarsson

Några kommentarer från besökare

Pensionär
Tidigare lärare på högstadiet i matematik, fysik och data.
Tidigare IT-pedagog i Eksjö.