Lantmätaren

En lantmätare och hans medhjälpare ritar upp en rätvinklig triangel på en horisontell slätt.
Sedan startar de samtidigt från den räta vinkelns spets och går utmed var sin katet och viker därefter in på hypotenusan. Deras hastigheter är 7,1 resp. 6,9 km/h. De möts mitt på hypotenusan och deras sammanlagda sträcka är 700 m.
a) Hur lång tid tog det innan de möttes?
b) Beräkna den rätvinkliga triangelns sidor.
 

Du kan skicka din lösning till alf@mathpuzzle.se
Bengt B. och Pelle P. har skickat lösningar.

                                       Lösning  Tillbaka till Klurigt

 

.