Mästarnas mästare (publicerad 2009-01-25)

Klarar du den här utmaningen, som består av 10 uppgifter?

Uppgift 1:
Hur många kvadrater finns det i figuren?


För att gå vidare till nästa uppgift gör du här:
Antag att ditt svar på senaste uppgiften är 
14. (Enhet ska inte skrivas ut.)
För att komma till nästa uppgift,
ska det då i adressraden högst upp på webbsidan stå 
https://mathpuzzle.se/utmaningen/14.htm
Tryck sedan på <Enter>