Korttrick 1 (medelsvårt)


                                                                fig. 1

Uppgift:
1. Åskådarna till det här tricket meddelar din assistent vilket kort de tänker på.
Det gäller sedan för dig att lista ut, vilket detta kort är.
2. Korten är ordnade på samma sätt som symbolerna på kortet "hjärter nio".
Därför är "hjärter nio" nyckelkortet!
3. Ex.:
Antag att åskådarna tänker på "spader knekt".
4. Din assistent pekar på några kort, ett i taget (dock inte "hjärter nio" och "spader knekt"), och frågar om det är detta kort som publiken tänker på.
Ditt svar är förstås nej.
5.
När din assistent pekar på "hjärter nio", pekar han/hon på den symbol, som motsvarar läget för kortet ("spader knekt") i korthögen.
6. När assistenten så småningom pekar på "spader knekt", vet du att det är detta kort, som åskådarna tänker på.

Korttrick 2 (svårt)

Uppgift:
1. Åskådarna till det här tricket meddelar din assistent vilket kort de tänker på.
Det gäller sedan för dig att lista ut, vilket detta kort är.

                    fig. 2
2. Din assistent pekar på ett godtyckligt kort, dock inte det kort som åskådarna valt.
3. Det andra kortet, som din assistent pekar på, är den här gången nyckelkortet!
Det kort, som publiken tänker på, ligger nämligen alltid på samma "diagonal" som det andra kortet enligt den regel, som utförligt förklaras med hjälp av fig. 3.

Def.: Med "diagonal" menas korthögens diagonal eller en linje parallell med korthögens diagonal.


                          
Lösning:
                            fig. 3
1. De gula rutorna motsvarar de nio korten ovan. Korten är numrerade från 1 till 9.
I fig. 2 är alltså ruter 2 kort nr sju.
2. Det kort som publiken tänker på ligger alltid ett steg "diagonalt" ner till vänster jämfört med det andra kortet, som din assistent pekar på!
Ex.:
Om din assistent pekar på kort nr sex ("ruter dam") som andra kort, vet du att publiken tänker på  kortet ett steg diagonalt snett ner till vänster ("ruter sju").

 

3. Ex.:
Om det andra kortet istället är kort nr 1 ("klöver åtta"), hamnar du i den virtuella, gråtonade korthögen på kort nr 6 ("ruter dam")                          
4. Din assistent fortsätter att peka på några kort. När han/hon kommer till "ruter dam", svarar du till publikens förvåning:
Ja, det här kortet är det!
   

Övningsuppgift 1:
Din assistent pekar på "ruter två" som andra kort. Vilket kort tänker publiken på?
Svar:

Övningsuppgift 2:
Din assistent pekar på "spader knekt" som andra kort. Vilket kort tänker publiken på?
Svar:


Övningsuppgift 3:
Publiken tänker på "klöver tio". Vilket kort ska din assistent peka på som kort nr 2?
Svar:

Tillbaka på startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Övningsuppgift 1:

Svar: Klöver 10

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Övningsuppgift 2:
Svar: Hjärter fyra

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Övningsuppgift 3:
Svar: Ruter två
"Klöver tio" är kort nr 3.
Det gäller då för din assistent att leta upp det kort, som ligger ett steg diagonalt snett upp till höger från "klöver tio".
I den virtuella högen snett uppe till höger ser vi att det är kort nr 7, dvs. "ruter två".

Tillbaka