Triss

Uppgift: Använd tre likadana positiva heltal (n) för att få svaret 20.

Regler:
Du får använda vilka matematiska operationer som helst för talet n
.

Ex.: Om svaret hade varit 30, hade det gått bra att använda 10 + 10 + 10 = 30.
Eftersom 20 inte är jämnt delbart med 3, går det inte att hitta en lika enkel lösning, när svaret är 20.

Det finns åtminstone åtta olika lösningar! Hur många kan du hitta?

Tips 1         Tips 2           Tips 3            Tips 4         

Lösning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tips 1
Multiplicera två av talen.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tips 2
Bilda ett tvåsiffrigt tal.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tips 3
Använd kvadratrötter.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tips 4
Använd fakultet!
Ex.: 3! = 1 . 2 . 3  = 6

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lösning:
Svar:
Här kommer några exempel på lösningar, där svaret blir 20:
1) 5 . 5 - 5 = 25 - 5 = 20
2) 4 . 4 + 4 = 16 + 4 = 20
3) 22 - 2 = 20
4) = 10 + 10 = 20
5) = (2)4 + 4 = 20
6) 4! - 4 = 4 . 3 . 2 . 1 - 4 = 24 - 4 = 20
7) 44 - 4! = 44 - 24 = 20
8)

Man skulle också kunna använda andra talsystem:
Ex.:
I talsystemet med basen 12 kan man skriva 4! + 4 - 4 = 20
I talsystemet med basen 15 kan man skriva 33 + 3 = 20

Tillbaka