Uppgifter som passar bra inför "nedräkningen" av vårterminen!
Facit

Det var en gång...

    1 X 2
A. ... en ekorre som samlade fem nötter varje dag. Varje natt tog en tjuv två av hans nötter. Efter hur många dagar hade ekorren 17 nötter?
1) 4 dagar       X) 5 dagar    2) 6 dagar
Komm.: Efter 4 dygn: 12 nötter. Efter 5 dagar (12 + 5) nötter =
17 nötter
  x  
 B.  ... en elev, som var 10 % kortare än läraren. Läraren var 190 cm.
Hur lång var eleven?
1) 180 cm          X) 189, 9 cm      2) 171 cm
Komm.: 190 cm -10 % av 190 cm = 171 cm
    2
 C.  ... en elev, som var 10 % kortare än läraren. Eleven var 162 cm.
Hur lång var läraren?
1) 180 cm          X) 178,2 cm      2) 172 cm
Komm.: 180 cm-10 % av 180 cm = 162 cm eller 162/0,9 cm = 180 cm
1    
 D. ... tre algoritmer. En var lika med noll.
1) 6 - 6 . 5        X) 52 -  42 - 32     2) 5/0
Komm.: 52 -  42 - 32 = 25 - 16 - 9 = 0
  x  
 E. ... tre trianglar. En var omöjlig att konstruera. Vilken?
1) 5 cm, 7 cm, 12 cm  X) 10 cm, 11 cm, 12 cm  2) 3 cm, 4 cm, 5 cm Komm.: Summan av längden två sidor måste alltid vara större än längden av den tredje sidan.
1    
 F. ... en bil som körde med hastigheten 90 km/h.
På 12 min hann den
1) 7,5 km              X) 10,8 km            2) 18 km
Komm.: 12 min = 1/5 h   90 km/5 = 18 km
    2
G. ... en rätvinklig triangel med sidorna
1)  5, 5 och 10 cm  x) 6, 8 och 12 cm  2) 7, 24 och 25 cm
Komm.:
72 + 242 = 49 + 576 = 625   252 =625
    2
 H. ... en koalaunge som kan äta upp löven på ett eukalyptusträd på 10 h
Hans mamma och pappa kan var och en äta dubbelt så fort.
Hur lång tid skulle det ta för alla tre att äta upp alla löven?
1) 2 h        X) 3 h        2) 4 h
Komm.: På en timme äter de 1/10 + 1/5 + 1/5 = 1/2 (av löven)
På 2 h äter de upp allt.
1    
 I. ... en gosse som hade ett lås med en tresiffrig kod. Han har glömt koden men han minns att de tre siffrorna är olika. Han minns också att om man dividerar den andra siffran med den tredje siffran och multiplicerar svaret med sig självt, så får man den första siffran.
Hur många kombinationer måste Peter prova för att säkert knäcka koden?
1) 3           X) 4          2) 8
Komm.:  Den första siffran måste vara 4 eller 9. (Talet 1 duger inte, eftersom kvoten när man delar den andra siffran med den tredje siffran inte kan bli 1.)
Gossen behöver därför endast testa 421, 463, 931 och 962.
  x  
J. ... en ekvation  med lösningen x = 4. Vilken?
1) 2x + 8 = 0      X) x/0,5 = 8       2) x2 = 8
Komm.: x/0,5 = 8    x = 0,5 . 8   x = 4
  x  
 K.  ... sju på varandra följande heltal. Summan av de tre minsta är 33.
Vad är summan av de tre största talen?
1) 36             X) 42           2) 45
Komm.: De tre minsta talen måste vara 10, 11 och 12 (33/3 = 11)
De övriga talen är då 13, 14, 15 och 16. Summan av talen 14, 15 och 16 är 45.
    2
 L. ... en farfar, som skulle få besök av några av sina barnbarn. Han tänkte bjuda dem på en kaka men hade glömt om det var 3, 5 eller 6 barnbarn som skulle komma.
I hur många lika stora bitar ska han skära upp kakan för att fördelningen ska bli rättvis oavsett om det kommer 3, 5 eller 6 barnbarn?
1) 15            X) 18            2) 30
Komm.: Den minsta gemensamma nämnaren till 3, 5 och 6 är 30
    2
 M. ... 18 kort. På vart och ett av korten står antingen talet 4 eller talet 5. Summan av alla tal på korten är delbar med 17. På hur många kort står det 4?
1) 4             X) 5              2) 6
Komm.: Med talet 4 på alla kort hade summan varit 72.
Om det hade stått talet 5 på alla kort, hade summan varit 90.
Det enda tal mellan 72 och 90 som är delbart med 17 är talet 85.
Om vi utgår från talet 5 på alla kort behöver vi alltså ersätta det med talet 4 på fem av korten för att summan ska bli 85.
  x