Åkern

Åkern är 100 m lång och 40 m bred. Bönderna Anders (A), Bo (B) och Carl (C) ska mötas på åkern.

a)
Antag att alla går med samma fart och startar samtidigt. I vilken punkt möts de,
om de ska mötas så snabbt som möjligt?
Ange punktens läge förhållande till åkerns sydvästra hörn.

b)
Vilket är det minsta tänkbara värdet för den gemensamma gångsträckan?

Extrauppgift:
Samma utgångspunkter för A, B och C som tidigare.
Finns det en samlingspunkt på åkern, där det sammanlagda gångavståndet är ett naturligt tal?

Extrauppgift 2:
a) Kan B förflytta sig ett helt antal meter från sitt ursprungliga läge, så att arean av
   triangeln ABC blir 1200 m2?
b) Vilket är det kortaste avstånd som B måste förflytta sig för att arean av triangeln
   ABC ska vara exakt 1200 m2?


Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)
Pelle P. och Birger J. har skickat lösningar

Lösning           Tillbaka