Tipspromenad

1. 
På bilden ser du en vanlig tärning med tre prickar på framsidan.
Hur många prickar finns det på baksidan? 
1.   2  X.   4   2.    5
2. 
En person går en km söderut, en km österut och en km norrut.
Han är då tillbaka vid utgångspunkten. Var är personen då?
1.   Vid polcirkeln   X.    Vid ekvatorn 2.   Vid Nordpolen  
3. 
Maria är 24 år. Hon är dubbelt så gammal som Anna var, när Maria var lika gammal som Anna är nu. Hur gammal är Anna nu?
1.  12 år  X.    18 år 2.    21 år
4. 
Hur många vita rutor finns det i nästa figur (nr 5) 
     1          2              3                  4

1.     20 X.    18 2.    16
5.
En bokstav, utklippt i papper, har blivit vikt en gång. Till höger ser du hur det ser ut då. 
Det skulle kunna vara ett L, men det är det inte.
Vilken bokstav är det då? 

1.   C   X.   E  2.   F  
6. 
En tegelsten väger 2 kg plus hälften av sin vikt. Hur mycket väger tegelstenen?
1.   2,5 kg   X.    3 kg 2.   4 kg  
7.

Ulf har tillverkat en  kub av trä, som består av ett antal små kuber (fig. 1).
Han tar sedan bort några små kuber (fig. 2) så att det går att se rakt igenom den stora kuben från alla sidoytorna. Hur många små kuber består den nya rymdfiguren av? 


fig. 1


fig. 2

1.    24 X.    21 2.    20
8.
Summan av talen i två fack bredvid varandra är lika stor som talet i facket rakt under.
Vilket tal ska stå istället för bokstaven c?

1.    12 X.    10 2.

9. 
Beräkna produkten av
9 . 63 . 0 . 3 6 . 9 utan att använda miniräknare.
Vad blir svaret?

1.   162   X.    0 2.    324
10.
I rektangeln ABCD är E mittpunkt på sidan BC och F mittpunkt på sidan CD.
Hur stor del av hela rektangeln utgör det röda fältet? 

                              

1.    1/4

X.    1/3

2.    1/2

11. 

En man står framför en tavla och säger:
Bröder och systrar har jag inga. Men denne mans far är min fars son.
Hur är personen på tavlan släkt med mannen framför tavlan? 

1.    Mannens son X.    Mannen själv 2.    Mannens far
12. 

En koalaunge kan äta upp löven på ett eukalyptusträd på tio timmar. Hans mamma och pappa äter var och en dubbelt så fort. Hur lång tid skulle det ta för alla tre att äta upp löven på det här trädet?

1.    2 timmar X.    3 timmar 2.    4 timmar


Tillbaka till tipspromenaden