Tavlan (lösning)

Svar: Tavlans mått är 65 cm x 25 cm .
Lösning:
Triangeln ABC är en halv kvadrat.
Därför är sträckan AC = BC = (a - (a - 10))/2 cm = 5 cm
Var och en av ramens åtta delar är ett parallelltrapets.
Arean av ett sådant parallelltrapets är (1)
Antag att arean av parallelltrapetset är x2
Då är  5(a - 5) = x2
Efter förenkling får vi
 a = x2/5 + 5   Villkor: a > 10 och x är delbart med 5
( x = 5 duger inte. Det ger a = 10)
x = 10 ger a = 25       a = 25 b = 15

Tavlans längd: (25 + 15 + 25) cm = 65 cm
Tavlans höjd: 25 cm

Extrauppgift:
Svar:
Sträckan a beräknas med formeln  a = x2/5 + 5
x = 10, 15, 20....

Lösning:
Antag att arean av parallelltrapetset är x2
Då är 5(a - 5) = x2
         a = x2/5 + 5  x = 10, 15, 20....
 
 

Tillbaka