Full tank? (lösning)

Uppg. a)
Hur stor vätskevolym fattas för att tanken ska vara full, om vätskedjupet är 89 cm?

Svar:
400 l
Lösning:
Den del av genomskärningsarean som är tom kan beräknas som skillnaden mellan
arean av cirkelsektorn med medelpunktsvinkeln 2v och arean av triangeln AOB.
I den här lösningen mäts vinkeln v i radianer.

Sträckan OC = 89 cm - 55 cm = 34 cm

Cirkelsektorns area:
2 . 552 . . arccos (34/55)/2

2736 (cm2)
Triangelns area:
≈ 1470 (cm2)

Den tomma arean
2736 - 1470
1266 (cm2)
Hela cirkelns area är
552. (cm2)

Förhållandet mellan den tomma arean och hela cirkelns area anger hur stor del av cylinderns volym (3 m3 = 3000 liter) som är tom
3000 . 1266/(
552. ) 400 (liter)