Rätt slutsiffra (lösning)

 

Vilken är slutsiffran i följande tal, om man skriver dem på vanligt sätt utan potenser?

Svar:
2100
har slutsiffran 6
3100 har slutsiffran 1
7100 har slutsiffran 1

Lösning:
24 = 2 . 2 . 2 . 2 = 16
2100 innehåller 25 "paket" med 24. När vi multiplicerar dessa "paket" med varandra kommer produkten alltid att ha en sexa som slutsiffra, eftersom faktorerna har en sexa som slutsiffra och 6 . 6 = 36. Därför har 2100 en sexa som slutsiffra.
34 = 3 . 3 . 3 . 3 = 81
Med samma resonemang som ovan inser man 3100 en etta som slutsiffra, eftersom faktorerna (81) har en etta som slutsiffra och 1 . 1 = 1
74 = 7 . 7 . 7 . 7 = 2401.
Med samma resonemang som ovan inser man 7100 en etta som slutsiffra, eftersom faktorerna (2401) har en etta som slutsiffra och 1 . 1 = 1


 
Tillbaka