Möbiusbandet (Lösningar)

Uppgift 2:Resultatet blir en större sammanhängande ring. Den är inte är ett möbiusband.
Det kan man konstatera genom att rita en mittlinje längs remsan.

Tillbaka


Uppgift 3:Resultatet blir två lika stora ringar, som är länkade ihop.
De är inte möbiusband.

Tillbaka

Uppgift 4:Resultatet blir två olika stora ringar, som är länkade ihop.
Den lilla ringen är ett möbiusband!

Tillbaka

Uppgift 5:

Resultatet blir tre sammanhängande ringar, varav två är länkade med den tredje ringen.
Ingen av ringarna är ett möbiusband.

Tillbaka


Uppgift 6:


Mittlinjen visar att detta verkligen är ett möbiusband!

Tillbaka


Uppgift 7:


Om en mittlinje ritas ut, kan man konstatera, att detta inte är ett möbiusband!

Tillbaka

Uppgift 8:

Svar: Nej
Om en mittlinje ritas ut, kan man konstatera, att detta inte är ett möbiusband!
Överraskande, eller hur??

Tillbaka