Medellöner

Svar:
Andelen kvinnor är 11/19
Lösning:
Om man jämför med att alla hade haft samma medellön (24100 kr/mån), måste kvinnornas sammanlagda lön vara lika mycket under som männens sammanlagda lön är över.

Antagande:
Det är x kvinnor med a kr (i det här fallet 24100 kr - 22500 kr = 1600 kr) under medellönen och y män med b kr (i det här fallet 26300 kr -24100 kr = 2200 kr) över medellönen.

Ekv.: x*a = y*b
        x/y = b/a          dvs. x/y är omvänt proportionellt till a/b


b/a = 2200/1600
b/a = 11/8

Då är andelen kvinnor
b/(b + a) = 11/(11+8) = 11/19

Tillbaka