Lantmätaren (lösning)

a)
Svar:
3 min
Lösning:
Sammanlagda hastigheten är (7,1 + 6,9) km/h =
14 km/h = 14 000 m/h
Sammanlagd sträcka är 700 m
Tid: 700/14000 h = 1/20 h = 3 min
b)
Svar:
Triangelns sidor är 200 m, 210 m och 290 m
Lösning:
Antag att hypotenusan är 2c m
Sammanlagda hastigheten är 14 km/h
 
Den snabbare går m = 355 m och den långsammare m = 345 m
Det betyder att den långa kateten är (355 - c) m och den korta kateten (345 - c) m
Pythagoras sats ger (355 - c)2  + (345 - c)2 = (2c)2
Efter förenkling c2 + 700 c - 122525 = 0
                                               c = - 350
± 495
                                               c = 145 (Det negativa värdet duger inte)
                        Hypotenusan = 2c = 290 m
                        Den långa kateten = (355 - 145) m = 210 m
                        Den korta kateten = (345 - 145) m = 200 m

                                      Tillbaka

 

.