(konstruerat av matematikern William F. Cheney)

Teori:

1.

Om man drar fem kort från en kortlek, kan man vara säker på att få minst två kort med samma färg (hjärter, ruter, klöver eller spader).

2.

Min assistent lägger därför undan ett kort av en färg, som förekommer mer än en gång.

3.

För att jag ska veta det dolda kortets färg, börjar min assistent med att visa ett kort med samma färg.

4.

Hur ska jag kunna lista ut det dolda kortets valör? Det finns ju 12 kort kvar i färgen att välja på!
Svar: Det gäller att försöka hitta ett kodsystem, som ger mig tillräcklig information.
Jag skulle kunna utnyttja, att min assistent kan variera
ordningsföljden för de återstående tre korten.
Det kan ske på sex olika sätt. (3! = 3*2*1 = 6)
Tolv kort men bara sex alternativ: Hur skall jag kunna komma vidare??
William F. Cheney hittade en otroligt smart lösning:
Han placerade de 13 olika korten i en färg runt en cirkel med ess = 1, knekt = 11, dam = 12 och kung = 13 
(se fig.)

 

Det ger oss oanade möjligheter: Även om de två korten ligger så långt ifrån varandra som möjligt på cirkeln, kan man nå det andra kortet genom att medurs gå högst sex steg utmed cirkeln, förutsatt att man startar på rätt kort!
Ex.: Antag att spader 2 och spader 9 finns bland de fem dragna korten.
Vilket kort ska min assistent visa mig?
Svar: Spader 9, eftersom man kan komma till spader 2 på sex steg. (Från spader 2 till spader 9 går det åt 7 steg.)
Ordningsföljden för de tre återstående korten kan enligt ovan varieras på sex olika sätt. Utnyttja kortens valörer enligt följande metod:
ABC=1 steg ACB=2 steg  BAC=3 steg  BCA=4 steg CAB=5 steg  CBA=6 steg
A = minsta valören B = mellersta valören C = största valören.
Om två eller flera kort skulle ha samma valör, kan de t.ex. ordnas efter färgerna hjärter, klöver, ruter och spader (ordnade efter begynnelsebokstäverna.)

 

Ex.: Min assistent visar mig ruter knekt och därefter spader 8, ruter 5 och klöver 6. Vilket är det dolda kortet?
Lösning:
Färgen är ruter.
Valörerna för de tre återstående korten visas i ordning CAB=5 steg.
Jag startar på 11 (= ruter knekt) i cirkeln och fortsätt 5 steg medurs. Då hamnar jag på 3:an.
Det dolda kortet är alltså ruter 3.


För att ytterligare "blanda bort korten" för åskådarna, kan man utveckla ett system, där det inte alltid är det första kortet, som visar det dolda kortets färg.

Ett korttrick som garanterat gör succé såväl i sällskapslivet som på matematiklektionerna!

Referenser:
Michael Kleber (Mathematical Intelligencer 2002): The best card trick
http://courses.csail.mit.edu/6.042/spring09/cardTrick.pdf
Ian Stewart (New Scientist 2003): It´s a kind of magic
Colm Mulcathy
: Fitch Cheney´s Five Card Trick
www.spelman.edu/~colm/fitch.pdf
Shai Simonson and Tara Holm, to appear in (PRIMUS  2003):
Using a Card Trick to Teach Discrete Mathematics 

Anm.: Michael Kleber nämner i sin artikel att samma trick går att utföra med en kortlek, som innehåller 124 kort! Ian Stewart anger ett annat alternativ: Låt en person välja ut fem kort från en vanlig kortlek och dessutom singla slant. Min medhjälpare kan ändå ge mig tillräcklig information för att jag ska kunna ange det dolda kortets färg och valör samt avgöra om det blev krona eller klave vid slantsinglingen!
En förklaring till dessa påståenden kommer senare att läggas in på denna sida.
 


|Tillbaka |