kort stubin(Lösning)

Uppg. 1: Kortare
Lösning:

Tänd stubin 1 i båda ändar, stubin 2 i den ena ändan.
Efter 30 sekunder har stubin 1 brunnit upp, och stubin 2 har 30 sek kvar.
Tänd då stubin 2 i andra ändan och när den brunnit upp har 45 sek gått.
Uppg. 2: Kortast
Lösning:
Tänd samtidigt stubinen i  båda ändar och dessutom på ytterligare två ställen på stubinen (markerat med fyra ettor i figuren).
Från var och en av de två mellersta ettorna brinner då stubinen i två riktningar, dvs. sex områden i stubinen brinner.
Antag att stubinen mellan de två vänstra ettorna brinner upp först. Då gäller det att blixtsnabbt tända stubinen i ett område, som inte brinner (markerat med svart i figuren), t.ex. där tvåan står. Förfarandet upprepas tills hela stubinen har brunnit upp. Eftersom sex områden alltid brinner samtidigt, blir tiden
60 s/6 = 10 s.

Tillbaka