1. Se8-g7!
Vilket torn som än flyttas, kommer den vita bonden att slå det andra tornet med matt som följd.

Tillbaka