Julklapparna (lösning)

Svar: 13 julklappar

Lösning:

a + b/c = 101   (1)
a/c + b =  68     (2)
ac + b = 101 c  (1)
a + bc =  68 c   (2)
Addera ekvationerna ledvis
(a + b) + (ac + bc) = 169c
(a + b) + c(a + b) = 169c
(a + b)(c + 1) = 169c
(a + b)/c = 169/(c + 1) (3)
(a + b)/c är antalet julklappar på sparkstöttingen.

Antalet julklappar på sparkstöttingen:

Det kan skrivas169/(c + 1) enligt (3).
169 är delbart med 1, 13 och 169.
(c + 1) kan inte vara 1, för då är c = 0
(c + 1) kan inte heller vara 169, vilket framgår av ekv. (1) och (2).
Då är 169/(c + 1) = 169/13 = 13
 

Tillbaka