Månadens problem
januari 2005 (lösning)

Ljusen
Svar: Förhållandet mellan ljusens längder är 7/5 (1,4)

Lösning:
Antag att ljuset med brinntiden  3,5 h är a cm långt och att ljuset med 
5 h
brinntid är b cm långt.

När ljusen brunnit i två timmar är det ena ljuset 1,5a/3,5 cm = 3a/7 cm
och det andra ljuset 3b/5 cm.
Enligt uppgiften är då ljusen lika långa.
Ekv.: 3a/7 =3b/5 vilket ger a/b = 7/5 
        TillbakaFlera läsare har hört av sig med lösningar.