Månadens problem
december 2016 (lösning)

 

intervallträningen

Svar: Varje gång han springer från A till O blir sträckan 120 m.
Lösning: Rudolf springer utefter tre sidor i varje kvadrat och alltså är sträckan tre gånger så lång som AO. 3 * 40 m = 120 m.

TV-reklamen

Lösning:

X kommer från en minnessiffra i hundratalskolumnen. Då är X = 1.
I entalskolumnen ser vi att N + N = N
Enda möjligheten är att N = 0
I tiotalskolumnen kan inte E + E = 0
Därför är E + E = 10 dvs. E = 5

 

R

E

N

+

R

E

N

X

E

N

N

 

7

5

0

+

7

5

0

1

5

0

0

I hundratalskolumnen får vi att
1 (minnessiffra) + R + R = 5 + 10 (som blir minnessiffra i tusentalskolumnen).
Då är R = 7

trollkarlsfängelset Azkaban

Svar: Vad skulle du svara i morgon om jag frågade efter vägen till Godisbaronen?
Lösning:
Fall 1: Spöket ljuger
Ljuger han i dag, ljuger han också om vilken väg han kommer att visa på i morgon, när han talar sanning.
Tomtenissen valde därför den andra vägen.

Fall 1: Spöket
talar sanning
Spöket säger korrekt vad det kommer att säga nästa dag, men eftersom spöket ljuger då säger den fel väg.
Tomtenissen valde därför den andra vägen.

julklappsutdelningen

Svar: 84 sätt
Lösning:
Pelle P. har föreslagit följande lösning.
I figuren ska tomten passera sex kvarter vågrätt och tre kvarter lodrätt.
Det blir som att finna hur många sätt 3 bollar kan läggas i 9 lådor.

Tillbaka