Bilresan

Svar: 122 km

Lösning:
På de första skyltarna finns det två siffror, XY. Eftersom x är tiotalssiffra, är värdet av den siffran 10x. Då är avståndet på de första skyltarna 10x + y.
På skyltarna i fig. 2 är avståndet till Huskvarna 100y + x (y är hundratals siffra) och till
Linköping
10 y +x.
Avståndet mellan Huskvarna och Linköping ger ekvationen
10x + y + 10 x + y = 100y + x + 10 y + x
            20 x + 2y = 2x + 110y
                     18x = 108 y
                        x = 6y
Eftersom x är ett ensiffrigt tal ≠ 0, inser man att y = 1. Då är x = 6 . 1 = 6
Avståndet är 61 km + 61 km = 122 km


                   fig. 1

                      fig. 2