Klurigt nr 20 (lösningar)

Gevärskulan

Svar: Johanna upptäckte kulan först. Därefter kom Sara och sist Camilla.
Lösning:
Johanna såg
röken - ljusets hastighet är 300 000 km/s. Johanna såg röken i samma ögonblick som geväret avfyrades.
Sara såg när kulan slog ner - kulans hasighet till nedslagsplatsen var nog i storleksordningen 800 m/s. Sara upptäckte kulan ca 2,5 s efter avfyrningen.
Camilla hörde knallen - ljudets hastighet är drygt 340 m/s en varm sommardag, dvs. ca 1 km på 3 s
. Camilla hörde knallen ca 6 s efter avfyrningen.
 

Kortspelet 1
Svar:
Clara
Poängen som delas ut i varje omgång är: 8, 4 och 1 poäng.
Lösning:
Sammanlagt hade spelarna efter sista omgången 20 + 10 + 9 p = 39 poäng.
3 . 13 = 39
Alt. 1: 13 omgångar med sammanlagt tre poäng i varje omgång.
Orimligt! Eftersom de tre korten har olika positiva heltal, måste summan bli större än 3.

Alt. 2: 3 omgångar med sammanlagt 13 poäng i varje omgång.
Eftersom Anna har sammanlagt 20 poäng, måste högsta poängen i varje omgång vara större än 6. Å andra sidan kan den högsta poängen inte vara större än 8, eftersom Benjamins slutpoäng är 10.
a) Antag att högsta poängen är 7. I så fall måste Benjamin i de andra omgångarna ha haft 2 resp. 1 p. Men 7 + 2 + 1 = 10. Summan i varje omgång ska ju vara 13. Därför är antagandet orimligt.
b) Antag att högsta poängen är 8. I så fall måste Benjamin i de andra omgångarna ha haft 1 p i varje omgång. Poängen på det återstående kortet är i så fall 13 - 8 - 1 = 4.
En kontroll visar att detta stämmer:
Anna Benjamin Clara
8 1 4
8 1 4
4 8 1
20 10 9


Glasklart?
Svar: 
Båda glasen har samma koncentration av det ursprungliga vinet. Lösning: Båda glasen har samma vätskemängd som från början. Alltså har mängden rött vin ersatts av exakt lika mycket vitt vin och vice versa.  Ex.: Om det är 75 % rött vin och 25 % vitt vin i det vänstra glaset, så måste det vara 75 % vitt vin och 25 % rött vin i det högra glaset.


Notan
Svar: Sällskapet bestod av 10 personer.

Lösning:

Antag att sällskapet bestod av x personer och att kostnaden var y kr, om alla betalade.

Vi får då ett ekvationssystem:
xy = (x-2)(y+90) (1)
xy = 3600           (2)

Efter förenkling av (1) får vi

y = 45(x - 2) (3)

y =  insatt i ekv. (2) ger

45x(x - 2) = 3600 (4)

Efter förenkling av (4) får vi
x2 - 2x = 80
x1= 10
(x2= -8)

Vi kan också använda ett kalkylprogram för att lösa uppgiften.
Detta är ett exempel på en sådan lösning.


Kortspelet 2

Svar: 
Före kortspelets början hade Alexander 33 kr, Bodil 17 kr, Cissi 9 kr och David 5 kr.

Lösning:

Uppgiften kan lösas genom att "resonera baklänges"
Före sista omgången måste A, B och C ha 8 kr, eftersom deras kassa kommer att fördubblas.
Då måste D ha 3* 8 kr + 16 kr = 40 kr
   A B D
Efter omgång 4 16 16 16 16
Efter omgång 3 8 8 8 40
Efter omgång 2   4 4 36 20
Efter omgång 1 2 34 18 10
Vid start 33 17 9 5

En generell lösning:
Påstående (som tillsvidare lämnas utan bevis):
Om det är n spelare och varje spelare efter slutomgången har 2n . m kr så gäller följande:
Vid starten har
förste förloraren (2n-1. n + 1)m kr
andre förloraren (2n-2 . n + 1)m kr ....
siste förloraren  (2n-n. n + 1)m kr = (n + 1)m kr

I vårt ex:
2n . m = 16  n = 4
     m  = 1
Vid starten har A (23. 4 + 1) kr = 33 kr
                     B (22. 4 + 1) kr = 17 kr
                     C (21. 4 + 1) kr = 9 kr
                     D (20. 4 + 1) kr = 5 kr


En skakande upplevelse

Svar:
Det finns inte tillräckligt många upplysningar i texten för att svaret ska vara entydigt.
Följande antal deltagare uppfyller villkoren:

Kafferep nr 1 Kafferep nr 2
7 4
9 7
16 15
 

Lösning:
Antalet handskakningar blir x(x - 1)/2 vid x deltagare.
En systematisk undersökning av skillnaden i antalet deltagare ger svaren ovan:Anm.: Om skillnaden i antalet handskakningar vid de båda tillfällena antas vara a handskakningar, är (a+1) resp. a deltagare alltid en lösning.
Bevis: a(a+1)/2 - a(a-1)/2 ger differensen i antalet handskakningar enligt formeln ovan.
Efter förenkling  av a(a+1)/2 - a(a-1)/2 får man svaret a, som enligt antagandet är skillnaden i antalet handskakningar vid de båda tillfällena.

Extrauppgift:
Svar:
 Moster Agda bakade 441 pepparkakor.

Lösning:
Ett tal är en palindrom om man får samma tal antingen det läses fram- eller baklänges.
I det vigesimala talsystemet är basen 20.
Följande tresiffriga tal blir en kvadrat, även om talet läses baklänges:
100, 121, 144, 169, 400, 441, 484, 676, 900, 961.

441 i vårt decimala system blir 121 i det vigesimala talsystemet.
441 = 1.202 + 2.201 + 1  

OBS! På sidan http://www.convertworld.com/en/numerals/ kan du göra omvandlingar mellan olika talsystem.


Anm.: Moster Agdas intresse för det vigesimala talsystemet kan förklaras av att hon nyligen besökt Chichén Itzá i Mexico, där mayafolket en gång hade en blomstrande kultur.

Vintunnan

Svar: Kannan rymde 10 l

Lösning:
Alt. 1:
Antag att kannan rymmer x liter.
1) Sonen har sammanlagt hällt i 2x liter vatten.
2) När han andra gången hämtade (utspätt) vin, bestod vinet till x/50 av vatten.
Därför var innehållet i kannan då x2/50 l vatten
3) I tunnan fanns det då (2x - x2/50) l vatten, vilket motsvarade 36 % av tunnans innehåll enligt uppg.
4) Ekv.:
2x - x2/50 = 0,36 . 50
 100x - x2 = 900
       (x1 = 90)
        x2 = 10

Alt. 2:

Antag att kannan rymmer 50x liter. 
(Antagandet 50 x ger i den här metoden enklare beräkningar än x, som användes i den första metoden.)
1) Koncentrationen av vin efter första fyllningen var 1 - 50x/50 = 1-x
2) Koncentrationen av vin efter andra fyllningen var (1-x)(50-50x)/50 = (1-x)2
3) Enligt uppg. bestod 36 % av tunnans innehåll av vatten, som sonen hällt i.
det innebär att koncentrationen av vin var  100 % - 36 % = 64 %
4) Ekv.: (1-x)2 = 0,64
        x1 = 0,2              50x = 50 . 0,2 = 10
       (x2 = 1,8)

Slutsats: Efter tre hämtningar är koncentrationen av vin (1-x)3 och efter n hämtningar (1-x)n


Lat men smart

Lösning (insänt till Kappa av ett lärarlag från Södra Latin)

Kappa är en tävling för matematiklärare, arrangerad av Stockholms universitet i samarbete med Theducation AB samt Natur & Kultur.


|Tillbaka|