Skapa ett eget sudoku med ledtrådar och lösning.

Ett litet program (endast 64 K) kan man hämta på http://www.frayn.net/sudoku/

Med hjälp av detta kan du skapa ett sudokupussel (fyra svårighetsgrader). Det går att lösa pusslet direkt på skärmen. På programmets kontrollpanel kan du se om lösningen är korrekt (se fig.).


Det går också att skaffa ett "facit" genom att välja "Solve it" på Edit-menyn.

Genom att välja "Show Possibilities" på Kontrollpanelen kan du se alla tänkbara siffervärden för en viss ruta (se fig.)


Det går också att skapa ett sudoku manuellt eller att mata in ett sudoku från en tidning genom att välja "New" och "Blank" från File-menyn.
Tillbaka till sudokusidan