Historik
En variant av Sudoku förekom faktiskt redan på medeltiden i form av kvadrater med n2 st celler (rutor), som fylldes med symboler på ett sådant sätt att i varje vågrät rad och i varje lodrät rad (kolumn) fanns n st olika symboler. Den tyske 1700-talsmatematikern Leonhard Euler studerade dessa kvadrater och kallade dem "latin squares".
I ett Sudoku med 9x9 rutor ska som bekant siffrorna 1-9 finnas i varje vågrät och lodrät rad samt i varje box (kvadrat med 3x3 rutor).
Det första Sudokut publicerades i maj 1979 och var konstruerat av en pensionerad arkitekt, Howard Garns. Då kallades detta pussel "Number Place".
Fem år senare dök pusslet upp i Japan men namnet var då ändrat till "Sudoku". När Wayne Gould, en pensionerad domare, besökte Japan 1997, kom han i kontakt med Sudokupusslet.  Han beslöt sig för att skriva ett dataprogram som automatiskt skapade Sudokupussel, men det var förrän i slutet av 2004 som tidningen The London Times publicerade ett av hans Sudokupussel. Snart följde andra tidningar efter och Sudoku blev en världssuccé!

För närvarande (augusti 2006) tror man att minst 17 rutor måste innehålla siffror, för att det ska gå att konstruera ett Sudoku med en enda unik lösning. Å andra sidan har man visat att 77 rutor med siffror ifyllda inte garanterar att det finns en enda unik lösning!

Tillbaka till sudokusidan