Barnsudoku (6 år-)

På medeltiden konstruerade man "latin squares": n2 rutor med n symboler ordnade så att samma symbol aldrig finns mer än en gång i varje rad och varje kolumn.
Latin squares (Barnsudoku) är en utmärkt möjlighet att träna barns logiska tänkande.
 På http://www.geocities.com/jaapsch/sudoku.htm kan du själv skapa barnsudokun. Klicka på och välj storlek, t.ex. 3x3 rutor.
För att skriva ut barnsudokun kan du göra så här:
1. Klicka på Print Screen  på tangentbordet för att få en skärmdump.
2. Klistra in denna skärmdump i ett lämpligt program, t.ex. Word eller ett bildbehandlingsprogram och beskär bilden, så att bara pusslet syns.
Anm.: Det går naturligtvis också att beskära bilden så att man istället kan skriva ut lösningen.
3. Skriv ut pusslet.
 
Här kommer några exempel. De enklaste bör duktiga sexåringar kunna klara.

     

Lösning

Lösning

Lösning

Lösning

Lösning

Lösning

Lösning

Lösning

Lösning

Lösning

Lösning Lösning

Tillbaka till Sudokusidan