Uppgift: Flytta en tändsticka, så att du får ett samband, som är "nästan" sant.

Lösning