Månadens problem
september 201
1

regnet det bara öser ner...

Uppg. 1: 
Under en vecka i juni 2011 kom det 70 mm regn i Eksjö.
a) Hur många liter/m2 motsvarar en mm regn?
b) Hur många liter vatten fick en gräsmatta på 900 m2 ta emot, när det kom 70 mm regn?
c) Hur mycket skulle det kosta att göra en sådan bevattning med kommunalt vatten?

 

Uppg. 2: 
För att en regnmätare ska bli lättare att läsa av, är diametern av uppsamlingsröret större än diametern av avläsningsröret (se fig.)

Avståndet mellan två skalstreck motsvarar 1 mm regn. Hur många mm ska det då vara mellan två skalstreck på regnmätaren?

 
Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt