Rysk bondemultiplikation

Metod 1:
Dubblering av den ena faktorn och halvering av den andra.
Summera de dubblerade tal som står bredvid udda tal i "halveringsspalten".
Om svaret vid halveringen inte är ett heltal, tar man bara med heltalsdelen.
Ex.: 3,5 avrundas till 3
Ex: Multiplicera 47 x 99
Halvering Fördubbling
47 99
23 198
11 396
5 792
2 1584
1 3168

Summera de röda talen: 99 + 198 + 396 + 792 + 3168 = 4653

Anm.: I det här fallet hade det naturligtvis varit mycket enklare att räkna så här:
47 x 99 = 100x47 - 47 = 4700 - 47 = 4653

Metod 2 (som väl också kan ses som ett bevis för att metod 1 är korrekt):
Man börjar med att dubblera det största talet. Sedan dubblerar man svaret tills man har fått tillräckligt många multiplar av talet för att kunna bilda den andra termen.

Fördubbling "Faktorisering"
99 1 . 99
198 2 . 99
396 4 . 99
792 8 . 99
1584 16 . 99
3168 32 . 99

1 + 2 + 4 + 8 + 32 = 47, dvs. den första faktorn i multiplikationen

Uträkning: 47 . 99 = (1 + 2 + 4 + 8 + 32) . 99 = 99 + 198 + 396 + 792 + 3168 = 4653

Anm. 1:
Det här sättet att erhålla den första faktorn (47) är ju själva verket ett sätt att skriva denna faktor med hjälp av binära tal.
Behärskade den ryske bonden också binära tal? (-:
Anm. 2: Redan de gamla egyptierna använde en metod som motsvarar rysk bondemultiplikation, men förmodligen är metoden ännu äldre.
The Ishango bone hittades 1960 av Jean de Heinzelin de Braucourt i gränstrakterna mellan Uganda och Kongo. Här fanns en högtstående kultur för ca 20000 år sedan.
Det mönster som finns på Ishango bone kan tolkas som en multiplikation genom halvering och dubblering.

Division med romerska siffror