Realexamen 1932 uppgift 6
Ett realexamensprov i matematik bestod av 8 uppgifter, i regel ordnade i svårighetsgrad.
Inga hjälpmedel var tillåtna.
I en cirkelsektor AOB med O som cirkelns medelpunkt är bågen lika lång som radien. Bågens ena ändpunkt B sammanbindes dels med A, dels med bågens mittpunkt C.
Hur stor är vinkeln ABC? ≈ 3,14

Hur många elever i åk 9 skulle hitta lösningen till denna uppgift och sedan beräkna närmevärdet utan att använda miniräknare?

   Lösning                                   Tillbaka