K  l  u  r  i  g  t

Världsrekord

Antal korrekta decimaler:
1 241 100 000 000  (
»1,2.1012)   
Kanada, Ushio and Kuroda (december 2002)
Beräkningen gjordes på Hitachi SR8000 supercomputer och tog drygt 600 timmar.

Ett par tidigare milstolpar:

1947 D. F. Ferguson beräknade med en bordsräknare 808 decimaler. Beräkningen tog ett år!
1949 Datamaskinen ENIAC beräknade 2037 decimaler på 70 timmar.

Antal memorerade decimaler:

Chao Lu från Kina lyckades den 20 november 2005 ur minnet räkna upp π med 67 890 decimaler.

Det svenska rekordet är för närvarande (2020) på drygt 24 063 decimaler och innehas av Jonas von Essen.