K  l  u  r  i  g  t

Internetlänkar

David Blatners bok  - det fantastiska talet (The Joy of Pi)
har en samling mycket bra länkar på Internet: http://www.joyofpi.com/

Pi World Ranking List
http://www.pi-world-ranking-list.com/news/

Pi Day        March 14th (3.14)
www.exploratorium.edu/learning_studio/pi

Tändstickslaborationen (Buffons nålförsök) kan man simulera bl.a. på
http://www.angelfire.com/wa/hurben/buff.html 
http://stud2.tuwien.ac.at/~e9527412/buffon.html